Hội thảo quốc tế về chủ đề Vesak 2019

15/05/2019 2017 0
Ngày 13/5/2019, ngày thứ 2 của Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2019, tại các phòng hội thảo Điện Tam Thế, Trung tâm Văn hóa Phật giáo Tam Chúc, thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, Ủy ban tổ chức Quốc tế Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2019 đã tổ chức hội thảo khoa học quốc tế bằng tiếng Anh.

Hội thảo đã thu hút hơn 1.600 đại biểu khách quốc tế đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có các nhà lãnh đạo Phật giáo quốc tế, chư vị giáo sư, tiến sĩ, nhà nghiên cứu và đông đảo đại biểu, phật tử tham dự.

HT-05.jpg

Chủ tọa hội thảo “Cách tiếp cận của Phật giáo về giáo dục đạo đức toàn cầu”

Nội dung chương trình hội thảo xoay quanh 05 chủ đề: Sự lãnh đạo bằng chính niệm vì hòa bình bền vững; cách tiếp cận của Phật giáo về gia đình hòa hợp, chăm sóc sức khỏe và xã hội bền vững; cách tiếp cận của Phật giáo về giáo dục đạo đức toàn cầu; Phật giáo và cách mạng công nghiệp 4.0; cách tiếp cận của Phật giáo về tiêu thụ có trách nhiệm và phát triển bền vững.

HT-06.jpg

Chủ tọa hội thảo “Cách tiếp cận của Phật giáo về tiêu thụ có trách nhiệm và phát triển bền vững”

Tại hội thảo, các học giả của nhiều nước đã tập trung thảo luận về các vấn đề: Công dân và tính bền vững toàn cầu - mô hình Phật giáo đương đại; những nhân tố triết học chính trị trong hệ kinh Pali và những hàm ý cho vấn đề lãnh đạo toàn cầu và quan hệ chính trị bền vững; phật tử đóng góp được gì cho thế giới; vai trò lãnh đạo chính niệm trong việc mang lại hòa bình bền vững; ứng dụng của Phật giáo đối với những thay đổi trong xã hội hiện đại; rèn luyện lãnh đạo chính niệm mang lại hòa bình thế giới; góc nhìn về các phẩm chất lãnh đạo chính niệm và tinh thần cho hòa bình và phát triển bền vững…

HT-02.jpg

Diễn giả thảo luận tại hội thảo về Phật giáo và cách mạng công nghiệp 4.0

Thông qua hội thảo, các học giả đã làm rõ hơn khái niệm nhận thức và thực hành chánh niệm, đồng thời đưa ra khuyến nghị về những phương thức, mô hình để rèn luyện các giá trị tinh thần đặc biệt là chính niệm và từ bi tâm cho các nhà lãnh đạo toàn cầu, giúp các nhà lãnh đạo đưa ra các chính sách giải quyết những vấn đề đương đại trên thế giới như: mô hình phát triển, hòa hợp gia đình, chăm sóc sức khỏe, bảo vệ môi trường.../.

Nguồn: hanam.gov.vn

Related Post

Sample Plan