• Khách sạn Mường Thanh

    QL1A. Phường Quang Trung, Phủ Lý, Hà Nam Phường Quang Trung, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

    Khách sạn Mường Thanh