• Nhà hàng nổi Thanh An

  Thị trấn Vĩnh Trụ - huyện Lý Nhân Thị trấn Vĩnh Trụ, Huyện Lý Nhân, Tỉnh Hà Nam
  Thị trấn Vĩnh Trụ - huyện Lý Nhân Thị trấn Vĩnh Trụ, Huyện Lý Nhân, Tỉnh Hà Nam

  tùy theo độ dài tối thiểu

 • Nhà hàng Anh Quân

  KĐT bờ Tây sông Đáy - P. Lê Hồng Phong - Tp. Phủ Lý Phường Lê Hồng Phong, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam
  KĐT bờ Tây sông Đáy - P. Lê Hồng Phong - Tp. Phủ Lý Phường Lê Hồng Phong, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

  tùy theo độ dài tối thiểu

 • Nhà hàng Dê Lâm Thụ

  Thị trấn Quế - huyện Kim Bảng Thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam
  Thị trấn Quế - huyện Kim Bảng Thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam

  tùy theo độ dài tối thiểu

 • Nhà hàng Hùng Béo

  Tổ 4 - đường Lý Thường Kiệt - Tp. Phủ Lý Phường Lê Hồng Phong, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam
  Tổ 4 - đường Lý Thường Kiệt - Tp. Phủ Lý Phường Lê Hồng Phong, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

  tùy theo độ dài tối thiểu

 • Nhà hàng Thanh Hiền

  Số 17 - đường Lý Thái Tổ - Tp. Phủ Lý Phường Lê Hồng Phong, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam
  Số 17 - đường Lý Thái Tổ - Tp. Phủ Lý Phường Lê Hồng Phong, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

  tùy theo độ dài tối thiểu

 • Nhà hàng Phương Thảo

  Số 160 - đường Lê Lợi - Tp. Phủ Lý Phường Minh Khai, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam
  Số 160 - đường Lê Lợi - Tp. Phủ Lý Phường Minh Khai, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

  tùy theo độ dài tối thiểu

 • Nhà hàng Gogi Korea Hà Nam – Lẩu nướng Hàn Quốc

  Số 228 - đường Trường Chinh - TP. Phủ Lý Phường Minh Khai, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam
  Số 228 - đường Trường Chinh - TP. Phủ Lý Phường Minh Khai, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

  tùy theo độ dài tối thiểu

 • Nhà hàng Kiên Nga

  Thị trấn Vĩnh Trụ - huyện Lý Nhân Thị trấn Vĩnh Trụ, Huyện Lý Nhân, Tỉnh Hà Nam
  Thị trấn Vĩnh Trụ - huyện Lý Nhân Thị trấn Vĩnh Trụ, Huyện Lý Nhân, Tỉnh Hà Nam

  tùy theo độ dài tối thiểu

 • Nhà hàng Hải Đăng

  Số 124 - đường Lê Lợi - Tp. Phủ Lý Phường Minh Khai, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam
  Số 124 - đường Lê Lợi - Tp. Phủ Lý Phường Minh Khai, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

  tùy theo độ dài tối thiểu

 • Nhà hàng Hoa Đông

  KĐT bờ Tây sông Đáy - P. Lê Hồng Phong - Tp. Phủ Lý Phường Lê Hồng Phong, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam
  KĐT bờ Tây sông Đáy - P. Lê Hồng Phong - Tp. Phủ Lý Phường Lê Hồng Phong, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

  tùy theo độ dài tối thiểu

 • Bánh cuốn chả Như Ý

  Số 216 - đường Trường Chinh - Tp. Phủ Lý Phường Minh Khai, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam
  Số 216 - đường Trường Chinh - Tp. Phủ Lý Phường Minh Khai, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

  tùy theo độ dài tối thiểu

 • Nhà hàng Tân Sơn

  Số 118 - đường Lý Thường Kiệt - Tp. Phủ Lý Phường Lê Hồng Phong, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam
  Số 118 - đường Lý Thường Kiệt - Tp. Phủ Lý Phường Lê Hồng Phong, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

  tùy theo độ dài tối thiểu

 • Nhà hàng Cây Khế

  Số 15 - đường Lê Công Thanh - Tp. Phủ Lý Phường Minh Khai, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam
  Số 15 - đường Lê Công Thanh - Tp. Phủ Lý Phường Minh Khai, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

  tùy theo độ dài tối thiểu

 • Nhà hàng Sen Vàng

  KĐT bờ Tây sông Đáy - P. Lê Hồng Phong - Tp. Phủ Lý Phường Lê Hồng Phong, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam
  KĐT bờ Tây sông Đáy - P. Lê Hồng Phong - Tp. Phủ Lý Phường Lê Hồng Phong, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

  tùy theo độ dài tối thiểu

 • Nhà hàng Sông Đáy

  KĐT bờ Tây sông Đáy - P. Lê Hồng Phong - Tp. Phủ Lý Phường Lê Hồng Phong, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam
  KĐT bờ Tây sông Đáy - P. Lê Hồng Phong - Tp. Phủ Lý Phường Lê Hồng Phong, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

  tùy theo độ dài tối thiểu

 • Nhà hàng Hồng Quảng

  KĐT bờ Tây sông Đáy - P. Lê Hồng Phong - Tp. Phủ Lý Phường Lê Hồng Phong, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam
  KĐT bờ Tây sông Đáy - P. Lê Hồng Phong - Tp. Phủ Lý Phường Lê Hồng Phong, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

  tùy theo độ dài tối thiểu

 • Nhà hàng Nguyên Minh

  KĐT bờ Tây sông Đáy - P. Lê Hồng Phong - Tp. Phủ Lý Phường Lê Hồng Phong, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam
  KĐT bờ Tây sông Đáy - P. Lê Hồng Phong - Tp. Phủ Lý Phường Lê Hồng Phong, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

  tùy theo độ dài tối thiểu

 • Nhà hàng Lẩu Hải Sản

  Đường Lê Lợi - Tp. Phủ Lý Phường Minh Khai, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam
  Đường Lê Lợi - Tp. Phủ Lý Phường Minh Khai, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

  tùy theo độ dài tối thiểu