Khách sạn Bình Minh

KĐT Vực Vòng, Đồng Văn, Duy Tiên, Hà Nam Thị trấn Đồng Văn, Huyện Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam
salesbinhminhhotel@gmail.com
0226 358 0555

Dịch vụ

Mô tả

Khách sạn Bình Minh

Những điểm lân cận

Bản đồ