Khách sạn Anh Đào

Phường Lê Hồng Phong - Phủ Lý Phường Lê Hồng Phong, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam
hanamdefault@vnpt.vn
02263851334

Dịch vụ

Mô tả

Khách sạn Anh Đào

Những điểm lân cận

Bản đồ