Khách sạn Cường Thịnh

QL1A - Thanh Hải - Thanh Liêm Xã Thanh Hải, Huyện Thanh Liêm, Tỉnh Hà Nam
hanamdefault@vnpt.vn
02263755379

Dịch vụ

Mô tả

Khách sạn Cường Thịnh

Những điểm lân cận

Bản đồ