Khách sạn 2 - 9

Khu TTTM bờ đông sông Đáy-PLý Phường Hai Bà Trưng, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam
hanamdefault@vnpt.vn
02263858 929

Dịch vụ

Mô tả

Khách sạn 2 - 9

Những điểm lân cận

Bản đồ