Khách sạn Quang Huy

P. Quang Trung – TP. Phủ Lý Phường Quang Trung, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam
khachsanquanghuy2013@gmail.com
0982.289.321

Dịch vụ

Mô tả

Khách sạn Quang Huy

Những điểm lân cận

Bản đồ