Bánh cuốn chả Như Ý

Số 216 - đường Trường Chinh - Tp. Phủ Lý Phường Minh Khai, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam
hanamdefault@vnpt.vn
01257 244 168

Dịch vụ

Mô tả

tùy theo độ dài tối thiểu

Những điểm lân cận

Bản đồ