Nhà hàng Cây Khế

Số 15 - đường Lê Công Thanh - Tp. Phủ Lý Phường Minh Khai, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam
hanamdefault@vnpt.vn
0226 3 844 478
Số lượt xem: 0

Dịch vụ

Mô tả

tùy theo độ dài tối thiểu

Những điểm lân cận

Bản đồ