Nhà hàng Lá Cọ

Núi Cấm - xã Thi Sơn - huyện Kim Bảng Xã Thi Sơn, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam
hanamdefault@vnpt.vn
0226 3533 833

Dịch vụ

Mô tả

tùy theo độ dài tối thiểu

Những điểm lân cận

Bản đồ