Nhà hàng Kiên Nga

Thị trấn Vĩnh Trụ - huyện Lý Nhân Thị trấn Vĩnh Trụ, Huyện Lý Nhân, Tỉnh Hà Nam
hanamdefault@vnpt.vn
01695 732323

Dịch vụ

Mô tả

tùy theo độ dài tối thiểu

Những điểm lân cận

Bản đồ