Quần thể di tích thắng cảnh Bát Cảnh Sơn

xã Tượng Lĩnh, huyện Kim Bảng, Hà Nam Xã Tượng Lĩnh, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam
xtdlhanam@gmail.com

Dịch vụ

Mô tả

Quần thể di tích thắng cảnh Bát Cảnh Sơn thuộc xã Tượng Lĩnh, huyện Kim Bảng. Đứng bên tả ngạn sông Đáy, dựa lưng vào vòng cung Nam Công (Kim Bảng - Hà Nam và Tuyết Sơn, Hương Tích - Hà Nội).

Quần thể Bát Cảnh Sơn bao gồm: Đền Tiên Ông (đền Ông), chùa Ông, chùa Tam Giáo, chùa Kiêu, chùa Bà, chùa Cả, chùa Vân Mộng... Với cảnh quan thiên nhiên kỳ thú, với những dấu tích xưa còn lại, quần thể Bát Cảnh Sơn được nghiên cứu đầu tư xây dựng để sớm đưa nơi đây trở thành điểm du lịch sinh thái - văn hoá hấp dẫn của Hà Nam.

Những điểm lân cận

Bản đồ