Đình Vị Hạ - Di tích kiến trúc nghệ thuật tiêu biểu tỉnh Hà Nam

thôn Vị Hạ, xã Trung Lương huyện Bình Lục, Hà Nam Xã Trung Lương, Huyện Bình Lục, Tỉnh Hà Nam
xtdlhanam@gmail.com

Dịch vụ

Mô tả

Đình Vị Hạ nằm ở thôn Vị Hạ, xã Trung Lương huyện Bình Lục. Đình có nhiều mảng chạm khắc mang tính nghệ thuật cao biểu hiện ở sự phong phú, đa dạng thông qua nhiều đề tài cùng cách thể hiện độc đáo của nghệ nhân xưa.

Đình Vị Hạ thờ bốn vị thành hoàng: Lãng Vương Cư Sĩ, Thiên Cương Địch Cát Tôn Thần, đặc biệt là Đông Hải Nguyễn Phục Đại Vương và Đương Chu Đại Vương là vị tướng thời Đinh – người có công lao to lớn giúp Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân thống nhất đất nước, còn Nguyễn Phục là vị tướng tài thời Lê. Đến thăm quan, đình Vị Hạ du khách như được xem một bảo tàng nghệ thuật tiêu biểu của Hà Nam có thể chiêm ngưỡng, nghiên cứu những mảng chạm đẹp mắt nơi đây, thăm cảnh đồng quê kết nối với điểm Từ  đường nhà thơ Nguyễn Khuyến rất gần (500 m).

Những điểm lân cận

Bản đồ