Đình Quyển Sơn

xã Thi Sơn, huyện Kim Bảng, Hà Nam Xã Thi Sơn, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam
xtdlhanam@gmail.com

Dịch vụ

Mô tả

Đình làng Quyển Sơn thuộc xã Thi Sơn, huyện Kim Bảng thờ Thành hoàng làng là tướng quân Lý Thường Kiệt. Người không chỉ có công với đất nước mà còn giữ vị trí trang trọng trong tâm thức người dân Quyển Sơn. Ông đã dạy dân trồng dâu nuôi tằm dệt vải và truyền dạy cho dân những làn điệu hát Dậm đặc sắc còn được lưu truyền đến ngày nay. Nhân dân Quyển Sơn tưởng nhớ đến công lao của ông, đã lập đền thờ (Đền Trúc), tôn ông là vị thành hoàng làng và tổ chức lễ hội hàng năm.

Những điểm lân cận

Bản đồ