HÁT GIAO DUYÊN VÙNG NGÃ BA SÔNG MÓNG

xã Bình Nghĩa (Bình Lục), xã Văn Lý (Lý Nhân) và xã Tiên Phong (Duy Tiên) - Tỉnh Hà Nam Xã Văn Lý, Huyện Lý Nhân, Tỉnh Hà Nam
xtdlhanam@gmail.com

Dịch vụ

Mô tả

Hà Nam là vùng trũng của đồng bằng Bắc Bộ có nhiều sông hồ dày đặc, ngã ba sông Móng là địa danh nằm lưu vực sông Châu nơi tiếp giáp ba xã ba huyện trong tỉnh. Xưa kia người dân làng Móng xã Tiên Phong, huyện Duy Tiên làm nghề chở đò qua sông Châu và thường hát cho khách đò nghe. Do nhu cầu đi lại giao lưu nhiều nên khách qua đò cũng hát đối với người chở đò, cứ thế nam nữ hát giao duyên lênh đênh trên chiếc thuyền nan, các làn điệu mang nét đặc trưng của dân ca vùng Ngã ba sông Móng như hát thầm, hát chào, hát ngược, hát đối, hạt mụa…

Những điểm lân cận

Bản đồ