Ghi chú: - Kéo thả và sắp xếp các địa điểm trong lịch trình theo ý muốn của bạn. - Thời gian đến địa điểm tiếp theo bằng khoảng thời gian di chuyển tới địa điểm đó cộng khoảng thời gian ở lại địa điểm.

Ngày 1
 • Thành phố Phủ Lý

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Đền Trần Thương -Di tích quốc gia đặc biệt

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • CHUỐI NGỰ ĐẠI HOÀNG

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Từ đường nhà thơ Nguyễn Khuyến

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • BÁNH CUỐN CHẢ PHỦ LÝ

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Đền Trúc – Ngũ Động Sơn

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Chùa Bà Đanh – Núi Ngọc

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
  Thời gian đến địa điểm đã đóng cửa
 • Khu du lịch quốc gia Tam Chúc

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
  Thời gian đến địa điểm đã đóng cửa