• Nhà hàng Anh Quân

  KĐT bờ Tây sông Đáy - P. Lê Hồng Phong - Tp. Phủ Lý Phường Lê Hồng Phong, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam
  KĐT bờ Tây sông Đáy - P. Lê Hồng Phong - Tp. Phủ Lý Phường Lê Hồng Phong, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

  tùy theo độ dài tối thiểu

 • Nhà hàng nổi Thanh An

  Thị trấn Vĩnh Trụ - huyện Lý Nhân Thị trấn Vĩnh Trụ, Huyện Lý Nhân, Tỉnh Hà Nam
  Thị trấn Vĩnh Trụ - huyện Lý Nhân Thị trấn Vĩnh Trụ, Huyện Lý Nhân, Tỉnh Hà Nam

  tùy theo độ dài tối thiểu

 • Nhà hàng Dê Lâm Thụ

  Thị trấn Quế - huyện Kim Bảng Thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam
  Thị trấn Quế - huyện Kim Bảng Thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam

  tùy theo độ dài tối thiểu

 • Tiến Lộc Restaurant

  Số 68 , Đường Trần Hưng Đạo, Thị trấn Vĩnh Trụ, Huyện Lý Nhân, Tỉnh Hà Nam Thị trấn Vĩnh Trụ, Huyện Lý Nhân, Tỉnh Hà Nam
  Số 68 , Đường Trần Hưng Đạo, Thị trấn Vĩnh Trụ, Huyện Lý Nhân, Tỉnh Hà Nam Thị trấn Vĩnh Trụ, Huyện Lý Nhân, Tỉnh Hà Nam

  Số 68 , Đường Trần Hưng Đạo, Thị trấn Vĩnh Trụ, Huyện Lý Nhân, Tỉnh Hà Nam

 • Nhà hàng Cây Khế

  Số 15 - đường Lê Công Thanh - Tp. Phủ Lý Phường Minh Khai, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam
  Số 15 - đường Lê Công Thanh - Tp. Phủ Lý Phường Minh Khai, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

  tùy theo độ dài tối thiểu

 • Nhà hàng Phương Thảo

  Số 160 - đường Lê Lợi - Tp. Phủ Lý Phường Minh Khai, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam
  Số 160 - đường Lê Lợi - Tp. Phủ Lý Phường Minh Khai, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

  tùy theo độ dài tối thiểu

 • Nhà hàng Hoa Đông

  KĐT bờ Tây sông Đáy - P. Lê Hồng Phong - Tp. Phủ Lý Phường Lê Hồng Phong, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam
  KĐT bờ Tây sông Đáy - P. Lê Hồng Phong - Tp. Phủ Lý Phường Lê Hồng Phong, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

  tùy theo độ dài tối thiểu

 • Nhà hàng Gà Mạnh Hoạch

  Ngõ 138 - đường Quy Lưu - Tp. Phủ Lý Phường Minh Khai, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam
  Ngõ 138 - đường Quy Lưu - Tp. Phủ Lý Phường Minh Khai, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

  tùy theo độ dài tối thiểu

 • Nhà hàng Hiền Trang

  72 Trần Nhân Tông - Vĩnh Trụ - Lý Nhân - Hà Nam Thị trấn Vĩnh Trụ, Huyện Lý Nhân, Tỉnh Hà Nam
  72 Trần Nhân Tông - Vĩnh Trụ - Lý Nhân - Hà Nam Thị trấn Vĩnh Trụ, Huyện Lý Nhân, Tỉnh Hà Nam

  tùy theo độ dài tối thiểu

 • Nhà hàng Sen Vàng

  KĐT bờ Tây sông Đáy - P. Lê Hồng Phong - Tp. Phủ Lý Phường Lê Hồng Phong, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam
  KĐT bờ Tây sông Đáy - P. Lê Hồng Phong - Tp. Phủ Lý Phường Lê Hồng Phong, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

  tùy theo độ dài tối thiểu

 • Laga Hotel Hà Nam

  278 Đường Lê Hoàn (quốc lộ 1A), Phường minh khai , thành phố phủ lý, Tỉnh Hà Nam Phường Minh Khai, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam
  278 Đường Lê Hoàn (quốc lộ 1A), Phường minh khai , thành phố phủ lý, Tỉnh Hà Nam Phường Minh Khai, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

  Bảng giá và thực đơn  - Menu 120000 / người  - Menu 150000/người  - Menu 200000/người - Menu 250000/người  - Menu buffer sáng 50000/người

 • Nhà hàng Nguyên Minh

  KĐT bờ Tây sông Đáy - P. Lê Hồng Phong - Tp. Phủ Lý Phường Lê Hồng Phong, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam
  KĐT bờ Tây sông Đáy - P. Lê Hồng Phong - Tp. Phủ Lý Phường Lê Hồng Phong, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

  tùy theo độ dài tối thiểu

 • Nhà hàng Lẩu Hải Sản

  Đường Lê Lợi - Tp. Phủ Lý Phường Minh Khai, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam
  Đường Lê Lợi - Tp. Phủ Lý Phường Minh Khai, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

  tùy theo độ dài tối thiểu

 • Nhà hàng Hồng Quảng

  KĐT bờ Tây sông Đáy - P. Lê Hồng Phong - Tp. Phủ Lý Phường Lê Hồng Phong, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam
  KĐT bờ Tây sông Đáy - P. Lê Hồng Phong - Tp. Phủ Lý Phường Lê Hồng Phong, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

  tùy theo độ dài tối thiểu

 • Nhà hàng Sông Đáy

  KĐT bờ Tây sông Đáy - P. Lê Hồng Phong - Tp. Phủ Lý Phường Lê Hồng Phong, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam
  KĐT bờ Tây sông Đáy - P. Lê Hồng Phong - Tp. Phủ Lý Phường Lê Hồng Phong, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

  tùy theo độ dài tối thiểu

 • Nhà hàng Tân Sơn

  Số 118 - đường Lý Thường Kiệt - Tp. Phủ Lý Phường Lê Hồng Phong, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam
  Số 118 - đường Lý Thường Kiệt - Tp. Phủ Lý Phường Lê Hồng Phong, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

  tùy theo độ dài tối thiểu

 • Nhà hàng Lá Cọ

  Núi Cấm - xã Thi Sơn - huyện Kim Bảng Xã Thi Sơn, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam
  Núi Cấm - xã Thi Sơn - huyện Kim Bảng Xã Thi Sơn, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam

  tùy theo độ dài tối thiểu

 • Bánh cuốn chả Như Ý

  Số 216 - đường Trường Chinh - Tp. Phủ Lý Phường Minh Khai, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam
  Số 216 - đường Trường Chinh - Tp. Phủ Lý Phường Minh Khai, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

  tùy theo độ dài tối thiểu